Dagindeling

DAGINDELING

 I Meerdaagsbezoek:

08.15 uur > Ontbijt

09.00 uur > Dieren eten geven (in kleine groepjes) + vrij spel
10.00 uur > Boerderijactiviteit
12.15 uur > Lunch + vrij spel

14.00 uur > Boerderijactiviteit
16.00 uur > Vieruurtje + vrij spel
16.30 uur > Dieren eten geven (in kleine groepjes) + vrij spel
17.30 uur > Avondmaal

Avonden en vrije spelmomenten worden door de leerkrachten zelf ingevuld.

Dag van aankomst

Kinderen installeren zich in de kamers.  Nadien krijgen ze een korte rondleiding op de boerderij en maken ze kennis met onze dieren. Er wordt geen activiteit in de voormiddag gegeven.

Dag van vertrek

In de voormiddag is er nog een boerderijactiviteit voorzien, in de namiddag bieden we geen activiteiten meer aan.

Belangrijk!
Het aantal gekozen boerderijactiviteiten moet overeenkomen met het aantal momenten dat er activiteiten georganiseerd kunnen worden.

II. Eéndagsbezoek

Enkel nog mogelijk op vrije dagen in het lopende schooljaar.

Een ééndagsbezoek bestaat uit:

  • kennismaking met onze boerderijdieren: een woordje uitleg over de dieren en hun functie maar ook konijntjes knuffelen, geitjes aaien, … (1 tot 1.5uur)
  • één boerderijactiviteit naar keuze (zie activiteitenaanbod).  Een activiteit duurt circa 2 uur.

Bij het ééndagsbezoek wordt er een picknick en drank meegebracht. Jullie zijn welkom op de boerderij vanaf 9.30 uur!