Menu

Historiek

De kolonie van Wortel is een voormalige Rijksweldadigheidskolonie. De oorsprong ervan ligt in het Franse Régime. De Staat verplichtte tot tussenkomst voor de hulpverlening bij armoede en voor het oprichten van bedelaarsgestichten. Onder het Koninkrijk der Nederlanden evolueerde de instelling tot landbouwkolonie. Werkverschaffing, zo werd gedacht, was een efficiënte manier om de landloperij te beteugelen en de openbare orde te handhaven. Vanuit die nieuwe bestemming vond een herinrichting van het landschap plaats. Het werd doorsneden door dreven en sloten en bebouwd met imposante gebouwencomplexen. Uiteindelijk groeide Wortel kolonie uit tot een landschappelijk en natuurwetenschappelijk uiterst waardevol geheel.

De boerderij waarin De Bonte Beestenboel is gevestigd, maakt deel uit van ‘Les Quatre Bâtiments’. De landlopers die ondergebracht waren in het toevluchtshuis van de kolonie, werden verplicht om te werken, onder andere op de boerderij. Met de afschaffing van de wet op de Landloperij werd de kolonie door Justitie verkocht. Het is Kempens Landschap vzw die zorgt voor het behoud in gemeenschapshanden van de kolonie, om die als geheel te kunnen bewaren. In dat kader verwerft zij de boerderij, die De Bonte Beestenboel in erfpacht heeft genomen.

Kempens Landschap vzw

Al meer dan 20 jaar zorgt Kempens Landschap voor bijzondere landschappen in de provincie Antwerpen.
Door domeinen aan te kopen, bewaren we erfgoed, natuur en open ruimte. Kempens Landschap is actief in 65 gemeenten en heeft meer dan 1000 hectare in eigendom. Van een klein bosgebied tot een statig kasteeldomein of militair fort: we zorgen dat ook de komende generaties ervan kunnen genieten. Bijna al onze domeinen kan je bezoeken: te voet, per (spoor)fiets, op klompen of zelfs met een eTuktuk!  Ook culinair kan je op verschillende domeinen genieten. Plan een leuke uitstap of interessante rondleiding op  www.kempenslandschap.be